Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

MODLITBA OPTINSKÝCH STARCOV

51_11_03_0018.jpg MODLITBA OPTINSKÝCH STARCOV

Pane, daj mi s duševným pokojom
prijať všetko, čo mi prinesie tento deň.
Daj mi celkom sa oddať Tvojej svätej vôli.
Po celý deň ma vo všetkom poučuj a podporuj.
Akékoľvek zvesti by som dostal počas dňa,
nauč ma prijať ich so spokojnou dušou
a pevným presvedčením, že všetko je Tvoja svätá vôľa.
Vo všetkých mojich slovách a skutkoch
veď moje myšlienky a pocity.
Vo všetkých nepredvídaných situáciách
nedaj mi zabudnúť, že všetko je poslané Tebou.
Nauč ma otvorene a rozumne nažívať
s každým členom mojej rodiny,
aby som nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.
Pane, daj mi silu preniesť útrapy prichádzajúceho dňa
a všetky udalosti počas dňa.
Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť,
nádejať sa, trpieť, odpúšťať a milovať.
Amiň. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |