Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

MODLITBA SV. EFRÉMA SÝRSKEHO

25. marec 2019

 

efrem_syrsky.jpg

Modlitba sv. Efréma Sýrskeho  

Hóspodi i Vladýko životá mojehó, duch prázdnosti, unýnija, 
ľubonačálija, i prazdnoslóvija ne dažď mí. 

Dúch že cilomúdrija, smirenomúdrija, terpínija, i ľubvé darúj mí, 
 rabú tvojemú. 

 Jéj Hóspodi Carjú, darúj mí zríti mojá prehrišénija, i ne
 osuždáti bráta mojehó, jako blahoslovén jesí vo víki vikóv, amíň. 
                                                                                      
                                                                                                                             

Hospodin a Vládca môjho života, odožeň odo mňa ducha prázdnoty,
 skľúčenosti, panovačnosti a prázdnovravnosti. 

 Daruj mi, svojmu nehodnému služobníkovi, ducha čistoty, pokory,
 trpezlivosti a lásky. 

 Ó, Pane, Kráľu! Daj, aby som videl svoje hriechy a neodsudzoval 
svojho brata, lebo požehnaný si na veky vekov. 
Amen.
 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |