Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

MODLITBY ZA DAROVANIE DOBRÉHO MUŽA

Sú v živote situácie, pri ktorých je rozumnejšie spoľahnúť sa na Boha a neriešiť ich iba vlastnými silami. „Na Hospodina uvrhni svoje bremeno, a On ťa udrží; a nikdy nedopustí, aby sa klátil spravodlivý“(Ž. 55,23). Toto je najlepšia rada, čo sa týka manželstva.
Prosba (modlitba) o manželstve nesmie ignorovať Božiu vôľu ako aj ktorákoľvek iná naša prosba. Najlepšie je každú našu modlitbu ukončiť slovami: „No nech bude nie ako ja chcem, ale ako Ty Pane. Nech je vo všetkom Tvoja vôľa. Amen.“
Nie vždy môže byť naša modlitebná prosba splnená ihneď. Niekedy prosíme to, čo pre nás nie je prospešné. Práve preto Hospodin čaká s odpoveďou na našu prosbu, lebo nás chráni od seba samých. Čaká. Možno dozrejeme. 
Modlitby_za_darovanie_dobr__ho_mu__a___k__pia_page_001.jpg
modlitba.jpg

Ak si deva vybrala cestu spásy v manželstve, tak sa túto modlitbu môže modliť počas raných alebo večerných modlitieb. Od Boha môžeme prosiť všetko potrebné a túžba žiť v manželstve je želanie žiť podľa Božích prikázaní. Veď hlavný cieľ manželstva je chrániť človeka od smilstva. „Ale aby sa vyhlo smilstvu, nech má každý svoju ženu a každá vlastného muža“(1K.7,2) – písal apoštol.
V rodinách, kde sú devy na vydaj a mládenci pripravení na manželstvo, je dobré čítať akafisty k svätému Nikolajovi, patrónovi manželstva alebo k svätým Petrovi a Fevrónii Muromskim, patrónom rodiny, ktorých sväté ostatky sa nachádzajú aj v našom katedrálnom chráme.

Preklad z knihy Женский молитвослов 2006 (Ženský modlitebnik 2006)

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |