Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

MODLITEBNÍK

VEČERNÉ MODLITBY ........................................................... 3

RANNÉ MODLITBY .............................................................. 19

MODLITBY K SV. PRIJÍMANIU ............................................ 30

ĎAKOVNÉ MODLITBY PO SV. PRIJÍMANÍ ............................. 55

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |