Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

БЛАГОВЕСТИ - ZVESTOVANIE

Document_page_001__13_.jpg
ZVESTOVANIE
https://www.youtube.com/watch?v=IN60HtOtfUk

O, radostné zvesti, o, radostné zvesti,
Raduj sa Prečistá, Prečistá, porodila si nám Christa!

O, radostné zvesti, o, radostné zvesti,
Raduj sa Devica, Devica, 
Svätá Holubica!

Raduj sa, Prečistá, raduj sa, Prečistá,
Nebeská Nevesto, Nevesto, 
Ty si Boží Prestol!

O, Horiaci Ohnivý Krík, o, Horiaci Ohnivý Krík, 
Nezhárajúca, Mária, Mária,
Zora nového svitania!

Chrámu si slúžila, chrámu si slúžila, 
Bohu si sa oddala, oddala,
Chrámom si sa stala!

Raduj sa, Poslušná, raduj sa, Poslušná,
Bohom vyslyšaná, vyslyšaná,
Slávou korunovaná! 

O, raduj sa Bolestná, o, raduj sa Bolestná,
Slzami, obmäkčená, obmäkčená,
Duchom Ožiarená!

O, radostné zvesti, o, radostné zvesti,
Raduj sa Prečistá, Prečistá, porodila si nám Christa!

Text: sv. Nikolaj Velimirovič, biskup žičský a ochridský
(preklad zo srbského jazyka)
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |