Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Aleluja

1412255224_slovobozie.jpg
ALELUJA


Ďakujem Bože za krásny svet,
za nádheru Zeme a iných planét.
Za každý okamih, ktorý prežijem ja.
Za radosť, smútok, svetlo aj tieň,
za najlepší v živote prežitý deň,
za každý nový nádych aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Ďakujem Bože, že so mnou si,
za každý nový deň na Zemi,
za všetko to, čo na svete milujem ja.
Šum lístia a tiež za dážď a sneh,
chcem bežať neúnavný beh,
za svetlo v mojom okne aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.

Odpusť nám Bože, že my sme zlí,
že vo svete súmrak je a tiež hmly
a bojujú medzi sebou ľudia.
Daj zabudnúť, odpustiť, ľúbiť a žiť,
žiť dobrom a proste byť
a robiť blahé skutky aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja, aleluja.


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |