Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Говори Господе - Hovor ku mne, Pane

Document_page_001__7_.jpgHOVOR KU MNE, PANE
https://www.youtube.com/watch?v=WNdMc9bsGrI&index=2&list=RDyCaICnu5YIU

Hovor ku mne, Pane, Tvoj sluha počúva,
po Tebe, len Tebe, túži moja duša.
Nemôže Tvoj sluha nič vidieť a počuť,
kým ho neosvieti milosti Tvojej prúd.
//: Pomôž môjmu zraku, pomôž môjmu sluchu,
Sláva Otcu, Synu i Svätému Duchu! ://

Hovor ku mne, Pane, čas sa nachyľuje, 
nech po krivých cestách duša neputuje.
Hovor vo skrytosti, no hlas nech znie jasne, 
hovor, dobrý Pane, kým život nevyhasne!
//: Pomôž môjmu zraku, pomôž môjmu sluchu,
Sláva Otcu, Synu i Svätému Duchu! ://

Viem, prehovoril si, no hovor ku mne znova, 
nech srdce zapália Tvoje Božské slová.
Nech sa zrak otvorí, myseľ žije v Duchu, 
hovor, ku mne, Otče, poteš svojho sluhu!
//: Pomôž môjmu zraku, pomôž môjmu sluchu,
Sláva Otcu, Synu i Svätému Duchu! ://

Viem, hovorieval si cez prorokov dávnych, 
aj cez svojho Syna, aj  cez svätých slávnych.
Zmiluj sa nad červom, hovor ku mne znova, 
staré býva nové, keď zvučia Tvoje slová!
//: Pomôž môjmu zraku, pomôž môjmu sluchu,
Sláva Otcu, Synu i Svätému Duchu! ://

Tvoje sväté slová nech vždy znejú vo mne, 
nech sluha počuje, svojim bratom povie!
Hovor ku mne, Pane, Tvoj sluha počúva, 
po Tvojom sladkom hlase túži jeho duša!
//: Pomôž môjmu zraku, pomôž môjmu sluchu,
Sláva Otcu, Synu i Svätému Duchu! ://


Text: sv. Nikolaj Velimirovič, biskup žičský a ochridský
(preklad zo srbského jazyka)Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |