Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Hviezda nám dnes zasvietila

RozhdestvoHristovo.jpg
 HVIEZDA NÁM DNES ZASVIETILA
 
 Hviezda nám dnes zasvietila,
 Panna Syna porodila.
 //: Porodila v Betleheme,
 Spasiteľa celej Zeme ://
 
 Pastierom anjel zvestoval,
 Dieťatko leží v jasličkách.
 //: Choďte sa Mu pokloniť,
 a Boha nášho velebiť ://
 
 Za hviezdou tiež putovali,
 z cudzej zeme traja králi.
 //: Zlato, myrhu, ladan vzali,
 ako dar Dieťatku dali ://
 
 Anjeli sa radujú,
 Boha v nebi oslavujú.
 //: Ľudia piesne spievajú,
 chválu Bohu vzdávajú ://
 
 Isus Christos Boží Syn,
 Božia milosť prišla s Ním.
 //: Narodil sa Mesiáš,
 veľkú nádej ty v Ňom máš ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |