Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

KOLEDA

Bo__i__.jpgKOLEDA

Dnes sa hviezda ligoce,
Pastieri pasú ovce
Anjeli zvestujú im
Narodil na Boží Syn
//: Koledu si zaspievajme
Dieťa Božie privítajme
V našom srdci miesto majme
Isusa doň pozývajme://

V jasličkách leží a spi
Králi priniesli dary
Nízko sa Mu klaňajú
Chválu Bohu vzdávajú
//: Koledu si zaspievajme
Dieťa Božie privítajme
V našom srdci miesto majme
Isusa doň pozývajme://


Mária Ho prikryla
Do plienočiek povila
Piesne ticho spieva Mu
Synu svojmu milému
//: Koledu si zaspievajme
Dieťa Božie privítajme
V našom srdci miesto majme
Isusa doň pozývajme://


Ľudia smútok odhoďte
Dnes sa s nami radujte
Boží Syn sa narodil
Naše hriechy vykúpil
//: Koledu si zaspievajme
Dieťa Božie privítajme
V našom srdci miesto majme
Isusa doň pozývajme://


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |