Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

MILOSRDNÝ OTEC MÔJ

162731.p.jpg

 MILOSRDNÝ OTEC MÔJ
 
 Milosrdný Otec môj.
 A ja bludný syn som Tvoj.
 //: Teraz kľačím pred Tebou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Viem, že prídeš súdiť nás.
 Viem, že blíži sa ten čas.
 //: Duša kričí prázdnotou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Oči ráno otváram.
 Pomodliť sa zabúdam.
 //: Kráčam cestou širokou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Moje srdce zatvrdlo.
 Nemá v láske blížneho.
 //: Prichádzam však za Tebou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Hnev a pýcha vo mne je.
 Hriech nado mnou panuje.
 //: Otec prosím buď so mnou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Cítim v srdci veľký bôľ.
 To mi chýba pokoj Tvoj.
 //: Dnes tu stojím s modlitbou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Dnes tu stojím celkom sám.
 Svoje hriechy vyznávam.
 //: Vinný som ja pred Tebou.
 Zmiluj sa aj nado mnou ://
 
 Daj mi slzy pokánia.
 Nech som hodný spasenia.
//: V raji nech budem s Tebou.
Zmiluj sa aj nado mnou ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |