Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Modlitba za rodinu

christchild12b.jpg
Modlitba za rodinu

//: Nech je nám vzorom,
svätá rodina,
Isusa Christa,
Božieho Syna ://

Presvätá naša Bohorodička, 
bola vždy milujúca mamička.
Nech budú ženy také jak ona,
láskavá, skromná, pokorná.
//: Nech je nám vzorom,
svätá rodina,
Isusa Christa,
Božieho Syna ://

Aký bol Jozef, buďte vy muži, 
nech každý verne Bohu vždy slúži.
Spravodlivý vždy vo všetkom buď, 
Isus nesúdil, aj ty nesúď.
//: Nech je nám vzorom,
svätá rodina,
Isusa Christa,
Božieho Syna ://

Manželku miluj ako On cirkev, 
zo srdca vyžeň žiarlivosť i hnev.
Rodičia nedráždite si dietky, 
oni sú čisté nevinné kvietky.
//: Nech je nám vzorom,
svätá rodina,
Isusa Christa,
Božieho Syna ://

Nech Božie dietky, dcéry, synovia, 
otca aj matku úprimne si ctia.
Nech žijú dlho na tejto zemi, 
nech ľúbia blížnych aj Boha veľmi.
//: Nech je nám vzorom,
svätá rodina,
Isusa Christa,
Božieho Syna ://


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |