Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

NÁŠ PATRÓN SV. NIKOLAJ

Sv__t___Nikolaj.jpgNÁŠ PATRÓN SV. NIKOLAJ

Patrónom našim je svätý Nikolaj,
jeho pevnú vieru v srdci uchovaj.
//: Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj,
Nikolaj Boží sluha
v mene Otca Syna Ducha
všetkých nás požehnaj ://

Na Boha sa nádejaj,
lásku blížnym rozdávaj.
//: Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj,
Nikolaj Boží sluha
v mene Otca Syna Ducha
všetkých nás požehnaj ://

Božiu múdrosť spoznávaj,
nikdy viac sa nevzdávaj.
//: Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj,
Nikolaj Boží sluha
v mene Otca Syna Ducha
všetkých nás požehnaj ://

Nezúfaj a nereptaj,
talent svoj nepremrhaj.
//: Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj,
Nikolaj Boží sluha
v mene Otca Syna Ducha
všetkých nás požehnaj ://

Neprávosti nekonaj,
prikázania zachovaj.
//: Nikolaj, Nikolaj, Nikolaj,
Nikolaj Boží sluha
v mene Otca Syna Ducha
všetkých nás požehnaj ://


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |