Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Novomučenica Helena zo Sinope

___20121113_1290137624.jpg


Novomučenica Helena zo Sinope


Pravú vieru vyznala, svätá Helena.
Nášho Boha nezaprela, Duchom vedená.
//: A keď moja duša vášňami je spútaná
Pomôž Svätá Helena, pomôž svätá Helena ://


Po tvojom čistom panenstve, Turek zatúžil.
V zajatí v svojom panstve, prísne ťa strážil.
//: A keď moja duša vášňami je spútaná
Pomôž Svätá Helena, pomôž svätá Helena ://


Dotknúť sa ťa však nemohol, Bohom chránená.
Anjel ti utiecť pomohol, svätá nevinná.
//: A keď moja duša vášňami je spútaná
Pomôž Svätá Helena, pomôž svätá Helena ://


A však národ zastrašený, vydal Helenu.
Život ich bol vykúpený za akú cenu?
//: A keď moja duša vášňami je spútaná
Pomôž Svätá Helena, pomôž svätá Helena ://


Prosím na mňa nezabudni, v svojich modlitbách.
Aj moju vieru posilní, odožeň môj strach.
//: A keď moja duša vášňami je spútaná
Pomôž Svätá Helena, pomôž svätá Helena ://Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |