Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Pieseň o svätom Nikolajovi


 PIESEŇ O SVÄTOM NIKOLAJOVI

https://www.youtube.com/watch?v=_zCIfMolXRI&feature=youtu.be

 //: Nikolaj, Nikolaj, svätý Nikolaj,
 čudotvorec Mir Likijský aj k nám zavítaj ://
 
 Svätý, svätý Nikolaj,
 vo všetkom nám pomáhaj.
 K tebe sa vrúcne modlime,
 chráň nás od zlého prosíme.
 //: Nikolaj, Nikolaj, svätý Nikolaj,
 čudotvorec Mir Likijský aj k nám zavítaj ://
 
 Padá sniežik na lúky,
 dnes je sviatok veľký.
 Sviatok svätca veľkého,
 pomocníka v núdzi skorého.
 //: Nikolaj, Nikolaj, svätý Nikolaj,
 čudotvorec Mir Likijský aj k nám zavítaj ://
 
 Na ikonách zobrazený,
 v chrámoch kvetmi ozdobený.
 Nízky poklon vykonaj,
 svojím bozkom úctu vzdaj.
 //: Nikolaj, Nikolaj, svätý Nikolaj,
 čudotvorec Mir Likijský aj k nám zavítaj ://
 
 Na mori aj na súši,
 všetky slzy vysuší.
 Vždy keď sa k nemu pomodlíš,
 o pomoc s vierou poprosíš.
 //: Nikolaj, Nikolaj, svätý Nikolaj,

 čudotvorec Mir Likijský aj k nám zavítaj ://

 

 

Nikolai_Mirlik_06.jpg

 

 

 

 

 


 

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |