Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Radosť sa zjavila

ikonaBo__eNarodzenie.jpg


Radosť sa zjavila

Radosť sa zjavila,
ľudí udivila.
//: Hviezda jasná v Betleheme
svetu zasvietila ://

Boh sa vtelil z Panny,
splnil sľub pradávny.
//: Narodil sa Mesiáš
Spasiteľ náš slávny ://

Sedemstrunná harfa hrá,
rozoznieva sa citara.
//: Tak kráľ Dávid, ľubozvučne
velebí svojho Pastiera ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |