Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Radosť z neba prichádza

christovo_vzkriesenie.jpg
 RADOSŤ Z NEBA PRICHÁDZA

 https://www.youtube.com/watch?v=b9aYVIxMsA4&feature=youtu.be

 

 Radosť z neba prichádza k nám,
 Boh svoju lásku dáva nám.
 Veď Isus Christos z mŕtvych vstal,
 nám život večný daroval.
 //: Radujte sa anjeli,
 Christos ľudstvo zachránil.
 Veseľte sa Boží ľudia,
 On smrť smrťou porazil ://
 
 Dnes slnko svieti jasnejšie,
 dnes kvety kvitnú rýchlejšie.
 Včely bzučia, vtáci spievajú,
 v riekach ryby rýchlo plávajú.
 //: Radujte sa anjeli,
 Christos ľudstvo zachránil.
 Veseľte sa Boží ľudia,
 On smrť smrťou porazil ://
 
 Príroda Boha ospevuje,
 stvorenstvo Tvorcu vychvaľuje.
 Tak aj my chválu vzdávajme,
 a piesne Jemu spievajme.
 //: Radujte sa anjeli,
 Christos ľudstvo zachránil.
 Veseľte sa Boží ľudia,
 On smrť smrťou porazil ://
 
 Dnes smútok nemá žiadnu moc,
 dnes prišla Láska na pomoc.
 Boh nebo otvoril pre všetkých,
 pozýva chudobných aj bohatých.
 //: Radujte sa anjeli,
 Christos ľudstvo zachránil.
 Veseľte sa Boží ľudia,
 On smrť smrťou porazil ://
 
 Christovo svetlé Vzkriesenie,
 dáva nám nádej, spasenie.
 Dáva nám spoznať nový svet,
 v ktorom už žiaľu a bolesti niet.
 //: Radujte sa anjeli,
 Christos ľudstvo zachránil.
 Veseľte sa Boží ľudia,
 On smrť smrťou porazil ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |