Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Stvorenie sveta

creation_icon___k__pia.jpg STVORENIE SVETA
 
 Boh stvoril nebo a Boh stvoril zem.
 Po nej dnes kráčať ja s úsmevom chcem.
 //: Modlitba v mysli a na krku kríž,
 maj lásku v srdci, tak raj uvidíš ://
 
 Boh stvoril svetlo a oddelil tmu.
 Dal nám tým nádej, tak ďakujme Mu.
 //: Oblohu modrú dal nám Boh tiež,
 nazval ju nebom, veď to už vieš ://
 
 Boh stvoril more a Boh stvoril súš.
 Na nej sú hory, nížiny, púšť.
 //: Kvetnaté lúky a vysoké stromy,
 nebeskí vtáci v nich mávajú domy ://
 
 Žiarivé slnko, mesiac a hviezdy.
 Budú ti svietiť a ukážu cesty.
 //: Na nebi vtáci a tiež ryby v mori,
 aj zemské plazy sú Božie tvory ://
 
 Bude ti slúžiť aj štvornohá zver.
 Tak to Boh stvoril, tak tomu ver.
 //: Staraj sa o nich, veď si ich pán,
 stvorenie Božie si aj ty sám ://
 
 Človeka stvoril Boh na svoj obraz.
 Povedal ľuďom, tu je môj odkaz.
 //: Ploďte a množte sa naplňte zem,
 žite vždy v láske len to po vás chcem ://
 
 Bolo to dobre, Boh povedal.
 Na siedmy deň odpočíval.
 //: Stvoril nám svet, On za šesť dní,
 človeče ži a nezabudni ://
 //: Modlitba v mysli a na krku kríž,
maj lásku v srdci, tak raj uvidíš ://

Dokumenty

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |