Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

SVÄTÁ VEĽKOMUČENICA BARBORA

_________________4f88715b38067.jpgSVÄTÁ VEĽKOMUČENICA BARBORA

https://www.youtube.com/watch?v=qwiIWJAAYW0&feature=youtu.be


//: Svätá Barbora mučenica,

Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Do veže ju vlastný otec zatvoril,
aby jej krásu navždy utajil.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

A však krása duše kvitla ako kvet,
a ona sa dívala na ten Boží svet.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Celým svojím srdcom Bohu verila,
učiteľov pohanských pravde učila.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Kresťankou sa stala panna nevinná,
na ukrutné mučenie bola vydaná.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Prihováraj sa za nás svätá Barbora,
nech aj v našich srdciach je láska, pokora.
//: Svätá Barbora mučenica,
Isusova služobnica.
Za Christa umučená,
vencom slávy ovenčená ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |