Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

SVÄTÝ JÁN MILOSTIVÝ

824.jpg
 SVÄTÝ JÁN MILOSTIVÝ
 
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Podľa vôle rodičov rodinu si založil,
 v láske a tiež zbožnosti na Cypre on s nimi žil.
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Avšak Boh už čoskoro jeho blízkych povolal,
svojmu služobníkovi inú cestu ukázal. 
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Stal sa dobrým hierarchom, život Bohu zasvätil,
 pravoslávnu našu vieru od herézy očistil.
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Vykupoval zajatých, mnohých biednych odieval,
 nasycoval aj hladných a tiež chorým pomáhal.
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Každú stredu, každý piatok pri chráme vždy sedával,
 pomoc núdznym rozdával a k pokániu nabádal.
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Dcéra Kráľa Veľkého jeho nevestou sa stala,
 olivový veniec mala, Milosrdenstvo sa volala.
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Vo sne počul Boží hlas, Kráľ si ťa už povolá,
 pokojne a pokorne dušu Bohu odovzdal.
 //: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
 nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://
 
 Milostivý otec náš prihováraj sa za nás,
 pomáhaj nám hriešnym ľuďom, v každej chvíli stoj pri nás.
//: Pomodli sa za nás svätý Ján Milostivý,
nech sa nad nami zmiluje náš Boh Dobrotivý ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |