Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

КРСТ ЈЕ СИЛА И СЛАВА - Kríž je sila i sláva

Document_page_001__15_.jpg


Zachráň Bože svoj ľud
https://www.youtube.com/watch?v=yCaICnu5YIU

Zachráň Bože svoj ľud, zachráň Hospodin.
Svojím Krížom Ty nás osvieť, a tiež veď nás Nim.

//: Kríž je sila i sláva
Christov Kríž naša spása
Kríž je sila i znamenie
Kríž je spasenie ://

Ochráň Bože každý domov aj Cirkev svoju.
Daj nám silu slúžiť Krížu Tvojmu čestnému.

//: Kríž je sila i sláva
Christov Kríž naša spása
Kríž je sila i znamenie
Kríž je spasenie ://

Zachráň Bože celý národ, počuj modlenie.
A nech Krížom prekonáme každé trápenie.

//: Kríž je sila i sláva
Christov Kríž naša spása
Kríž je sila i znamenie
Kríž je spasenie ://

Text: sv. Nikolaj Velimirovič, biskup žičský a ochridský
(preklad zo srbského jazyka)

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |