Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Zosnutie Presvätej Bohorodičky

________.jpg
ZOSNUTIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKY

Prečistá naša usnula,
k Synovi svojmu odišla.
A v Božom Kráľovstve teraz,
prihovára sa za všetkých nás.

//: Božia nevydatá Nevesta,
ty si nám porodila Christa.
Dnes ideš zo zeme na nebesá,
raduj sa Mária, raduj sa! ://

Boh apoštola Tomáša
do Jeruzalema prenáša.
Aby dvanásti apoštoli
Prečistú odprevadili.

//: Božia nevydatá Nevesta,
ty si nám porodila Christa.
Dnes ideš zo zeme na nebesá,
raduj sa Mária, raduj sa! ://

Všetci sa jej uklonili,
smútok a žiaľ odhodili.
Pretože verili, príde ten čas,
kedy sa v Kráľovstve stretnú zas.

//: Božia nevydatá Nevesta,
ty si nám porodila Christa.
Dnes ideš zo zeme na nebesá,
raduj sa Mária, raduj sa! ://

Pri spoločnej večeri
zjavuje sa Panna im.
Anjeli ju obklopujú,
oslavné piesne spievajú.

//: Božia nevydatá Nevesta,
ty si nám porodila Christa.
Dnes ideš zo zeme na nebesá,
raduj sa Mária, raduj sa! ://

Dnes pravoslávni kresťania
chrámy kvetmi zaplnia.
Modlia sa k svojej Ochrankyni,
Bohorodičke, Vládkyni.

//: Božia nevydatá Nevesta,
ty si nám porodila Christa.
Dnes ideš zo zeme na nebesá,
raduj sa Mária, raduj sa! ://

Matka Boha najvyššieho,
chráň nás od všetkého zlého.
Nech ma tvoj Syn hriešneho,
prijme do Kráľovstva Božieho.

//: Božia nevydatá Nevesta,
ty si nám porodila Christa.
Dnes ideš zo zeme na nebesá,
raduj sa Mária, raduj sa! ://

DS_Istina_7__j__l_august__page_008___kopie.jpg

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |