Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

ZVESTOVANIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKE

photo23.jpg
ZVESTOVANIE PRESVÄTEJ BOHORODIČKE 

Archanjel z neba zišiel,
Prečistú v chráme našiel.
Gabriel sa menoval,
Božiu zvesť jej zvestoval.

//: Bohorodičke sa anjel zjavuje,
Božie sväte slovo On jej zvestuje.
Že sa Boží Syn na svet narodí,
z Ducha Svätého a Panny Márii ://

Buď Mária pozdravená,
milosťou obdarená.
Hľa, počneš a porodíš,
Syna svojho uvidíš.

//: Bohorodičke sa anjel zjavuje,
Božie sväte slovo On jej zvestuje.
Že sa Boží Syn na svet narodí,
z Ducha Svätého a Panny Márii ://

Mária povedala,
muža som nepoznala.
Ako sa to môže stať,
ako môžem Syna mať?

//: Bohorodičke sa anjel zjavuje,
Božie sväte slovo On jej zvestuje.
Že sa Boží Syn na svet narodí,
z Ducha Svätého a Panny Márii ://

Svätý Duch ťa naplní,
a moc Boha zatieni.
Boží Syn sa narodí,
aby ľudstvo zachránil.

//: Bohorodičke sa anjel zjavuje,
Božie sväte slovo On jej zvestuje.
Že sa Boží Syn na svet narodí,
z Ducha Svätého a Panny Márii ://

Isus, meno Mu dáš,
u Boha ty milosť máš.
Ja som služobnica Boha,
staň sa podľa tvojho slova.

//: Bohorodičke sa anjel zjavuje,
Božie sväte slovo On jej zvestuje.
Že sa Boží Syn na svet narodí,
z Ducha Svätého a Panny Márii ://

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |