Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätí nezištní Kozma a Damián

01. november 
kosna_damian_01.jpg
Pôvodom boli z Malej Ázie. Ich otec zomrel ako pohan, keď boli ešte celkom malé deti. V kresťanskom duchu ich vychovala ich matka Teodotia. Stali sa z nich vzdelaní a skúsení lekári, ale v prvom rade to boli spravodliví a cnostní kresťania. Získali od Hospoda milostivý dar Ducha Svätého a silou modlitby dokázali liečiť duševné aj telesné neduhy ľudí a tiež zvierat. Od chorých nebrali nikdy peniaze, ale striktne dodržiavali prikázanie Isusa Christa: „zdarma ste prijali, zdarma dávajte“(Mt.10,8). Ľudia ich preto nazvali nezištnými (bezsrebrenikmi).

Raz silou modlitby vyliečili bratia umierajúcu ženu. Tá sa im chcela odvďačiť a príduc k Damiánovi podala mu tri vajcia a povedala, že je to malý dar na znak Svätej Trojice. Pre tieto slová sa svätý Damián neopovážil odmietnuť dar. Keď sa o tom dozvedel svätý Kozma, zosmutnel, pretože si myslel, že jeho brat porušil ich obetu. Pred smrťou si preto žiadal, aby nebol pochovaný vedľa svojho brata. Onedlho zomrel aj svätý Damián a všetci boli vo veľkom zmätku, kde bude jeho hrob. No po vôli Božej sa stal zázrak. Prišla k nim ťava, ktorú raz bratia vyliečili, a ľudským hlasom k nim prehovorila, že svätí Kozma a Damián majú byť pochovaní spoločne.

Sväté ostatky bratov boli uložené v Mezopotámii. Aj po smrti vykonali svätí bezsrebrenici mnoho zázrakov. Sú pokroviteľmi svätosti a neporušenosti kresťanského manželstva. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |