Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätý Nikolaj Japonský

03. február 
St_Nicholas_of_Japan.jpg
Narodil sa v roku 1836 v Rusku. Po ukončení Duchovnej akadémie pocítil volanie Božie, aby šiel kázať pravoslávnu vieru do Japonska. Stáva sa mníchom a ako jeromonach Nikolaj odchádza do mesta Chokodate v Japonsku. Kázanie Evanjelia v tejto zemi sa zdalo byť úplne zbytočné a nezmyselné. Trvalo osem rokov, kým svätý Nikolaj spoznal krajinu, naučil sa jazyk, zvyky a tradície a pochopil myslenie ľudí.

V Japonsku začalo prenasledovanie kresťanov. Po niekoľkých rokoch, keď prenasledovanie trochu utíchlo, sa svätý Nikolaj rozhodol postaviť v Tokiu chrám a neskôr aj Duchovný seminár. V roku 1874 už fungovali v Tokiu štyri pravoslávne školy a v Chokodate dve - chlapčenská a dievčenská. O tri roky neskôr začal vychádzať prvý pravoslávny časopis. V roku 1878 bolo v Japonsku vyše 4115 kresťanov. Slovo Božie bolo kázané a Bohoslužby boli slúžené v rodnej reči.

V roku 1880 sa archimandrita Nikolaj stal biskupom tokijským a s ešte väčším nasadením sa snažil o rozkvet pravoslávia v Japonsku. Dokončila sa výstavba katedrálneho chrámu Christovho Vzkriesenia v Tokiu a tiež bol prijatý nový preklad bohoslužobných kníh. V roku 1911 bolo v Japonsku 266 pravoslávnych chrámov a okolo 33 017 pravoslávnych kresťanov. Svätý Nikolaj zomiera ako 76-ročný. V roku 1970 bol vyhlásený za svätého. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |