Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštol a evanjelista Lukáš

18. október 
02309_hires.jpg

Bol to vzdelaný lekár, ktorý pochádzal z Antiochie. Keď sa dopočul o Christovi, prišiel do Palestíny a tu prijal spasiteľné učenie od samotného Hospodina. Stal sa jedným zo 70-tich učeníkov Isusa Christa, ktorý ho poslal kázať Evanjelium ešte počas Svojho života na zemi. Po Vzkriesení sa Christos zjavuje práve svätému Lukášovi a svätému Kleopovi na ceste do mesta Emaus. 

Apoštol Lukáš sa zúčastnil druhej misijnej cesty apoštola Pavla. Od tej doby boli nerozlučnou dvojicou. Keď apoštola Pavla opustili všetci pomocníci, svätý Lukáš s nim aj naďalej zdieľal všetky ťažkosti, ktoré zo sebou prinášalo ich zvestovanie. Po mučeníckej smrti apoštolov Petra a Pavla, evanjelista Lukáš opustil Rím a zvestoval Slovo Božie v Achai, Líbii, Egypte a v Tébach, kde aj zomrel mučeníckou smrťou.

Apoštol Lukáš napísal prvé ikony Božej Matky, ktorá pri pohľade na ne povedala:
 „ Blahodať Rodiacého sa odo Mňa a Moja milosť nech bude s týmito ikonami“. 
Svätý Lukáš tiež napísal ikony apoštolov Petra a Pavla. V rokoch 62-63, pod vedením apoštola Pavla, zostavil Evanjelium, pričom starostlivo preskúmal okolnosti, použil ústnu tradíciu Cirkvi a rozprávania samotnej Bohorodičky. V knihe Skutky apoštolov, ktorá sa javí ako pokračovanie evanjelia, približuje činy a ťažkosti apoštolov po Christovom Nanebovstúpení.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |