Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštol Andrej Prvozvaný

30. november 
andrei1.jpg
Ako prvý z apoštolov nasledoval Christa a priviedol k nemu aj svojho brata svätého apoštola Petra. 

Po zídení Svätého Ducha na apoštolov, sa svätý Andrej vybral kázať Božie slovo do východných krajín. Na svojej ceste pretrpel apoštol mnoho trápení. Pohania ho vyháňali z miest, bili ho, kameňovali, ale Andrej ostal verný Christovi  a neúnavne niesol ľuďom kázanie o Spasiteľovi. Vďaka jeho pracovitosti boli stavané chrámy, v ktorých svätý Andrej ustanovoval biskupov a kňazov.

Posledné mesto kam prišiel, a kde mu bolo predurčené mučenícky zomrieť, bolo mesto Patry. V tomto meste sa odohralo mnoho zázrakov po modlitbám svätého apoštola. Uzdravoval chorých, slepých a svojím slovom priviedol ku Christovej viere skoro celé obyvateľstvo tohto mesta. Panovník mesta však odmietal kresťanstvo a nepresvedčili ho ani zázraky, ktoré Andrej činil. Apoštol sa k nemu obracal s pokorou a láskou a snažil sa mu odkryť kresťanskú tajinu večného života a divotvornú silu Svätého Kríža Hospodinovho. Avšak rozhnevaný panovník neuveril, a prikázal apoštola ukrižovať. Andrej prijal toto rozhodnutie s radosťou.

Keď ho priviazali na kríž, tak ešte dva dni učil ľudí, ktorí ho obklopovali. Obyvatelia sa začali búriť proti panovníkovmu rozhodnutiu a žiadali si, aby bol apoštol prepustený. Tak sa aj stalo, keďže sa kráľ obával vzbury. Avšak svätý Andrej sa modlil k Bohu, aby ho Hospodin udôstojnil zomrieť mučeníckou smrťou. Keď sa ho vojaci pokúšali zvesiť z kríža, po vôli Božej to nedokázali. Ukrižovaný apoštol vzdal Bohu slávu: „Hospodine, Isuse Christe, prijmi môjho ducha“. Vtedy jasné svetlo osvietilo apoštola a keď zmizlo, svätý Andrej odovzdal dušu Hospodu Bohu (+62).

O niekoľko storočí neskôr boli ostatky svätého, slávnostne prenesené do Konštantínopolu, kde ich uložili do chrámu SVÄTÝCH APOŠTOLOV vedľa svätého evanjelistu Lukáša a učeníka apoštola Pavla- apoštola Timoteja.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |