Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Apoštol Tomáš

06. október 
10.jpg(2.nedeľa po Pasche ANTIPASCHA- apoštola Tomáša)


Svätý apoštol Tomáš bol rodák z galileiského mesta Psandy. Zaoberal sa rybolovom.  Keď sa dopočul o Isusovi Christovi, všetko zanechal a nasledoval Ho. Stal sa jedným z 12 apoštolov.

Podľa písma, apoštol Tomáš neuveril Vskrieseniu Christa. „Ak neuvidím stopy klincov v Jeho rukách a nevložím si prst na miesto, kde tie klince boli, a ruku nevložím Mu do boku, vôbec neuverím.“(Jn 20,25). Na ôsmy deň po Vskriesení sa Christos zjavil apoštolovi Tomášovi a ukázal mu svoje rany. „Odpovedajúc Mu Tomáš, povedal: Pán môj a Boh môj!“  (Jn 20,28).

Svätý Ján Zlatoústy hovorí, že Tomáš, ktorý bol niekedy slabší od ostatných apoštolov vo viere, sa stal milosťou Božou odvážnejší a horlivejší ako všetci ostatní. Obišiel takmer celú zem a nebál sa hlásať Slovo Božie aj pohanským národom. Podľa cirkevnej tradície svätý apoštol Tomáš založil kresťanskú cirkev v Palestíne, Mezopotámii, Parfii, Etiópii a Indii.

Evanjelium zapečatil mučeníckou smrťou. Za to, že obrátil na Christovu vieru syna a manželku vladára indického mesta Melipura, bol apoštol Tomáš uväznený. Podstúpil mučenie a nakoniec prebodnutý piatimi oštepmi odovzdal svoju dušu Hospodinovi. Časti jeho svätých ostatkov sa nachádzajú v Indii, Maďarsku a na hore Atos.

K apoštolovi Tomášovi sa modlia všetci tí, ktorých dušu trápi neviera. Pretože týmto stavom si prešiel aj samotný apoštol. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |