Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Svätá apoštolom rovná Oľga

11. júl 
____20121022_1165750620.jpg

Svätá Oľga bola manželkou kyjevského kniežaťa Igora. Po smrti manžela spravovala za neplnoletého syna ruskú zem. Keď sa syn stal plnoletým, zoznámila sa bližšie s kresťanskou vierou. Odobrala sa do Carihradu a požiadala o krst.

Po návrate do vlasti sa venovala šíreniu kresťanstva medzi Rusmi. Svätá Oľga to však nemala ľahké a nemala veľký úspech, pretože i samotní členovia jej rodiny boli stále ešte pohanmi a nechceli prijať kresťanstvo.

Svätá snaha kňažnej Oľgy priniesla plody až za vlády jej vnuka Vladimíra, ktorý priviedol ku kresťanstvu celé kniežatstvo. Svätá Oľga zosnulá v roku 969.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |