Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Blažená Xénia Peterburgská

24. január 
ksenia_peterburskaja_01.jpg
Narodila sa v prvej polovici 18.storočia. Ako 26-ročná ovdovela. Tento nečakaný údel otriasol Xéniou, ktorá zrazu ako keby zabudla na všetko pozemské. Všetci v okolí, dokonca aj jej rodina, si začali myslieť, že sa pomiatla. Najmä po tom, ako rozdala všetok svoj majetok chudobným a dom predala svojej dobrej známej.

Svätá Xénia si vybrala ťažkú cestu spasenia. Oslobodiac sa od všetkých zemských starostí, stala sa bláznom pre Christa. Obliekla si mužský odev a všetkým začala tvrdiť, že zomrela Xénia a nie jej muž Andrej. Od vtedy nikdy nezareagovala na svoje meno, ale vždy sa ochotne ozvala, keď ju nazvali Andrejom. Kvôli tomu bola Xénia často vystavená posmechu, ale vždy všetko znášala s trpezlivosťou a pokorou.

Svätá Xénia neprijímala milodary a ak ich prijala, hneď ich rozdala chudobným. Celé noci, bez ohľadu na ročné obdobie alebo počasie, sa blažená Xénia modlila na kolenách v poli a robila zemné poklony na všetky štyri strany. Ešte za života ju Hospodin preslávil a daroval je dar prozorlivosti a liečenia nemocných. Zomrela ako 71-ročná ale zázraky sa diali aj po jej smrti. Modlitby a prosby tých, ktorí prišli k jej hrobu boli vždy vypočuté.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |