Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Blažený Andrej, blázon pre Christa

02. október 
___20120609_1137395282.jpg

Blažený Andrej bol Slovan, ktorý žil v 10. storočí v Konštantínopole. Od mladosti miloval Boží chrám a cirkevné knihy. Raz mal svätý Andrej videnie, v ktorom videl dve vojska. V jednom boli muži oblečení v svetlom odeve a v tom druhom vojsku v čiernom (medzi ktorými sa nachádzalo množstvo desivých démonov). Anjel Boží, ktorý držal v ruke vence, mu povedal: 

„ Tieto vence nie sú okrasou pozemského sveta. Je to nebeský poklad, ktorým Boh odmeňuje svojich bojovníkov, víťaziacich nad čiernymi hordami. Konaj dobré skutky a buď blázon pre Mňa. A veľa získaš v deň môjho kráľovstva.“ 

Andrej pochopil, že k nemu prehovoril samotný Christos.  Z toho času začal chodiť po uliciach mesta oblečený v handrách. Ľudia si mysleli, že sa zbláznil. Stal sa pre nich čudákom. Mnoho rokov trpel svätý Andrej výsmechy a urážky. S pokorou znášal bitie, hlad a smäd, chlad a horúčavu, prosiac almužnu, ktorú potom rozdával chudobným. Pre svoju veľkú trpezlivosť a pokoru, dostal od Hospoda Boha dar proroctva a videnia.

Veľa ľudí zachránil od duchovnej smrti a napomínal mnohých bezbožníkov. Počas modlitby vo Vlachernskom chráme videl svätý Andrej Presvätú Bohorodičku, ktorá pokrývala modliacich sa svojim omoforom. Blažený Andrej zosnul v roku 936.
 
 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |