Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučenica Charitína (Milada)

05. október 
10_05_sf_haritina.jpg

Svätá mučenica Charitína stratila v detstve rodičov. V kresťanskom duchu ju vychoval muž menom Klavdij, pre ktorého bola ako vlastná dcéra. Charitína bola krásna svojou múdrosťou, dobrotou a horlivou vierou. Milovala Christa a túto lásku rozdávala ľuďom okolo seba. Mnoho z nich obrátila na spasiteľnú cestu. V čase prenasledovania imperátora Deokleciána (284-305) bola svätá Charitína za svoju vieru v roku 304 umučená.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |