Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučenica Fotina (Svetlana)

20. marec 
109875.b.jpg

Mučenica Fotina (Svetlana) je tá žena- samaritánka, s ktorou hovoril Christos pri Jakobovej studni. Žila v Karfagene za čias imperátora Nerona, ktorý kruto bojoval proti kresťanstvu. Svätá Fotina uverila v Christa a smelo hlásala Jeho slovo v Karfagene.

Keď sa o tom dozvedel imperátor dal ju predviesť na súd do Ríma. Mučenica Fotina spolu so svojimi synmi Josiejom a Fotinom (Viktorom) a sestrami Anastásiou, Paraskevou, Kiriakiou, Fotou a Fotidou prišli k imperátorovi Neronovi. Sám Chirstos sa im vtedy zjavil a predpovedal im čo ich čaká a nech sa neboja, pretože On bude s nimi. V Ríme rozprávala svätá o svojom stretnutí so Spasiteľom. Imperátorova dcéra Domnina uverila v Christa a spolu s ňou aj jej 100 služobníc.

Mučenica Fotina spolu so svojimi synmi a sestrami bola kruto mučená tri roky. Počas tejto doby mnoho ľudí prichádzalo za nimi do väzenia a dávali sa pokrstiť, pretože po ich slovách tiež uverili v jediného pravého Boha. Po troch rokoch mučenia hodili svätú Fotinu do studni, kde zomrela. Spolu s ňou boli umučení  jej  oba  synovia,  sestry aj mučenica  Domnina.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |