Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučeníca Ľudmila Česká

16. sepember 
svLudmilaBrno.jpg
Narodila sa okolo roku 860. Pochádzala z pšovského kniežacieho rodu, ktorý žil v severných Čechách. Spolu so svojim manželom Bořivojom prijala kresťanstvo od svätého Metoda. Stala sa horlivou kresťankou. Po smrti svätého Metoda, kedy boli jeho učeníci na Morave prenasledovaní a nakoniec vyhnaní, niektorí z nich odišli do Čiech, kde boli vľúdne prijatí a zapojili sa do rozširovania a upevňovania slovanskej bohoslužby. Vo viere a láske k slovanskej bohoslužbe vychovávala svätá Ľudmila nielen svojich synov Vratislava a Spytihněva, ale ja vnuka Václava. Spolu so svojim manželom postavila mnoho chrámov, zhromaždila kňazov, podporovala chudobných a ujímala sa opustených a nešťastných.

Bořivoj však čoskoro zomiera (r.888), a tak sa vlády ujíma jej prvý syn Spytihněv, ktorý vybudoval chrám svätého apoštola Petra na Budči. Keď zomrel, na trón zasadol druhý syn Ľudmily Vratislav, ktorý zahájil stavbu baziliky svätého Juraja na Pražskom hrade (jeho dokončenia sa však nedožil). Po jeho nečakanej smrti (asi 33 rokov) sa stáva jeho právoplatných nástupcom Ľudmilin vnuk Václav (prvý syn Vratislava). Václav spolu so svojim mladším bratom Boleslavom boli zverení do starostlivosti ich babičky Ľudmily, ktorá sa starala o ich výchovu.

Keďže bo Václav neplnoletý, vládu v krajine prevzala jeho matka Drahomíra. V dôsledku intríg na kniežacom dvore si začala Drahomíra namýšľať, že Ľudmila uplatňuje vplyv na Václava a na vládu v zemi proti nej. Preto začala Drahomíra Ľudmilu nenávidieť a nakoniec ju dala zabiť. 16.septembra bola svätá Ľudmila uškrtená na hrade Tetín.

Ľudmilu pochovali neďaleko Tetína. Nad jej hrobom sa začali diať zázraky. Podľa tradície sa nad jej hrobom objavovali horiace sviečky a tiež jeden slepec nadobudol zrak. Preto dala Drahomíra postaviť neďaleko jej hrobu kaplnku zasvätenú svätému archanjelovi Michalovi v nádeji, že sa zázraky budú pripisovali jemu a nie Ľudmile. Keď sa ujal vlády svätý Václav dal slávnostne preniesť ostatky svojej babičky do Prahy, kde sú uložené v chráme svätého Juraja na Pražskom hrade.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |