Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučenica Lýdia

23. marec 
1_778.jpg

Svätá mučenica Lýdia spolu so svoji mužom Filitom a synmi Makedonom a Feoprepiem boli kresťania, ktorí za svoju vieru v Spasiteľa trpeli. Boli poslaní na ukrutné mučenia imperátorom Adriánom do mesta Illiria k vojenskému kapitánovi Amfilochiu. Po dlhých mučeniach boli svätí uzdravení Božím Anjelom. Keď Amfilochij prikázal hodiť svätých do rozpáleného oleja, zázrakom tento olej vychladol a mučeníkom sa nič nestalo. Po tomto zázraku uveril v Christa aj kapitán a so slovami „Hospodine, Isuse Christe, pomôž mi!“ vošiel aj on do rozpáleného oleja a ostal na žive.  

To isté sa zopakovalo, keď dorazil imperátor Adrián. Svätí mučeníci ostávali na žive. Bezradný imperátor sa vrátil do Ríma a svätí mučeníci ďakovali a chválili Boha a v modlitbe Mu odovzdali svoje sväté duše. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |