Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučenica Tatiana

12. január 
ih3152.jpg

Svätá Tatiana bola dcérou bohatého a významného Rimana. Od detstva bola vychovávaná v kresťanstve. Keď sa stala plnoletou, zriekla sa manželského života a za svoj dobrý kresťanský život bola vymenovaná za diakonisu rímskeho chrámu. V tejto funkcii pomáhala kňazom v ich starostlivosti. Navštevovala chorých a väznených, pomáhala žobrákom. Keď sa v polovici III. storočia začalo prenasledovanie kresťanov, svätá Tatianu bola spolu so svojím otcom po ťažkom mučení usmrtená. Svätá Cirkev ju poctila vyhlásením za mučenicu.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |