Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučeník Longin, stotník

16. október 
icon_2822_big.jpg
Bol to rímsky vojak. Stál na stráži pri kríži Hospodinovom aj pri Jeho hrobe. Bol svedkom Jeho utrpenia, smrti aj vzkriesenia a zázrakov. Všetky tieto udalosti otriasli dušou vojaka a Longin uveril v Christa. Vrátil sa do svojej vlasti v Kapadokiu a začal tam kázať Evanjelium, za čo aj mučenícky zomrel. Vojaci vyslaní Pilátom mu sťali hlavu a ako dôkaz ju priviezli do Jeruzalemu. Potom ju vyhodili bez pohrebu za hradby mesta.

Svätý Longin sa zjavil jednej slepej žene a povedal jej, aby našla jeho hlavu a dôstojne ju pochovala. Žena to aj splnila a keď sa dotkla hlavy, vyliečila sa zo svojej slepoty. Spolu so svätým Longinom boli umučení aj ďalší dvaja vojaci, ktorí tiež uverili v Isusa Christa. Podľa cirkevnej tradície bol Longin práve ten vojak, ktorý prebodol kópiou bok ukrižovaného Spasiteľa a od stekajúcej krvi a vody získal uzdravenie chorých očí. 

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |