Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučeník Václav Český

04. marec 
vaclav_v.jpg
Narodil sa okolo roku 907 ako najstarší syn českého vojvodu Vratislava I. a jeho manželky Drahomíry. O jeho výchovu sa starala jeho babička, svätá Ľudmila, ktorá ho viedla k bázni Božej a učila kresťanským cnostiam. Naučil sa slovanskému písmu, ale ako dedič trónu si osvojil aj znalosť latinského obradu a jazyka. Keď Vratislav roku 921 zomrel, bol Václav zvolený vojvodom. Pretože bol neplnoletý, vládla za neho nejaký čas jeho matka Drahomíra. Rozhodujúce slovo v kniežacom dome mala ale sv. Ľudmila, a preto ju dala Drahomíra zo závisti roku 921 na hrade Tetin zahrdúsiť. 

V roku 924 sa ujal vlády Václav. Hneď na začiatku svojho pôsobenia dal knieža preniesť do Prahy ostatky svätej Ľudmily a matku, ktorá zosnovala jej zavraždenie, vypovedal z kniežacieho sídla na zámok Budeč. Od začiatku sa snažil o kultúrne a náboženské povznesenie krajiny. Bol nábožný, volal do Čiech kňazov z okolitých krajín, staval chrámy a staral sa, aby boli v krajine konané bohoslužby každý deň ako u veľkých národov. Vykupoval dlžníkov, ktorí nemohli zaplatiť. Zastával sa sirôt a vdov. Zveľaďoval remeslá a obchod. Dbal aj na prísnu disciplínu a na spravodlivosť na súdoch. Pretože pohanstvo nebolo v krajine ešte úplne vykorenené, snažil sa odstrániť veštenie a modloslužbu.

Zbožný život kniežaťa a jeho štátnické ústupky neboli mnohým veľmožom po chuti. Reptali proti nemu a pripravovali jeho odstránenie. Do čela opozície sa postavil jeho mladší brat Boleslav. Ten pozval Václava na oslavu pamiatky posvätenia chrámu svätých Kozmu a Damiána. Knieža vedel, čo mu hrozí, ale pozvanie prijal. Bol prítomný na bohoslužbách, a potom sa zúčastnil rytierskej hry na nádvorí. V noci sa zišli sprisahanci a uzniesli sa, že knieža zabijú nasledujúceho dňa. Boleslav prikázal kňazom, aby Václavovi, keď ráno príde na bohoslužbu, nedovolili vojsť do chrámu. A tak ráno knieža prišiel k zatvoreným chrámovým dverám. Keď ho Boleslav uvidel, ponáhľal sa k nemu. Václav ho pozdravil a ďakoval za pohostenie. Nato ho brat udrel mečom do hlavy. Václav ranu odrazil a zrazil Boleslava k zemi. Nechcel sa mu ale mstiť, vrátil mu meč a ponáhľal sa do chrámu. Tú Boleslav privolal pomoc a sv. Václava pri chrámovej bráne zavraždili.

Boleslav sa po bratovražde zmocnil trónu. Čoskoro však svoj čin ľutoval a prenieslo Václavovo telo do Prahy, čakal na sprievod s plačom a uložil ostatky v chráme Svätého Víta.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |