Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Mučeníci Kirik a Julita

15. júl 
________________________.jpg
Julita bola mladou vdovou urodzeného pôvodu. Žila spolu so svojím synom Kirikom v Ikonii. Počas prenasledovania imperátorom Diokletianom, bojac sa mučenia zanechala svoj majetok a v sprievode slúžok opúšťa Ikoniu. Žije ako žobráčka najprv v meste Selevkii a potom Tarse.

Počas prenasledovanie kresťanov v Tarse bola Julita spolu so svojím synom privedená na súd starostu Alexandra. Pred panovníkom sa Julita priznala ku kresťanstvu. Rozdelili ju so synom a podrobili bičovaniu. Kirik vidiac matkine mučenie, sa priznal tiež ku kresťanstvu a požiadal, aby ho pustili k matke. V hneve zhodil Alexander Kirika z kameného mosta a on zomrel. Julitu podrobili novým mučeniam (trhali telo železnými zubami, polievali rany horúcou smolou), no ona odmietla priniesť obetu pohanským bohom. Alexander nakoniec prikázal svätej Julite sťať hlavu.

Tela Kirika a Julity boli ponechané bez pochovania za mestom, avšak Julitine slúžky ich večer tajne pochovali. Časť divotvorných ostatkov týchto svätých sa nachádza v meste Ohrid (Macedónsko), v chráme Svätej Bohorodičke Bolničke.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |