Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Novomučenica Helena zo Sinope

01. november 
___20121113_1290137624.jpg
Helena žila v 18.storoči v meste Sinope (dnešné Turecko). Jedného dňa ju rodičia poslali nakúpiť nite k vyšívaniu. Cestou do obchodu si krásnu mladú dievčinu všimol bohatý a mocný moslim a ihneď po nej zatúžil. Nechal si Helenu predviesť a pokúsil sa ju znásilniť. Skutok sa mu však nepodaril dokonať; dievčinu, ktorá sa celú dobu modlila v duchu šestopsalmije, chránila akási neviditeľná stena. Rozhnevaný paša (osmanský vojenský hodnostár) sa pokúsil Helenu najskôr zastrašiť, ale keď jeho vyhrážky k ničomu neviedli, prikázal svojim sluhom, aby ju držali v dome a nespúšťali ju z očí.

Dievčine sa však podarilo v nestrážený okamih vykĺznuť a ujsť domov. Ako náhle sa paša dozvedel o Heleninom úteku, rozhneval sa ešte viacej a nechal odkázať členom kresťanskej mestskej rady v Sinope, že ak mu nebude Helena vydaná, dôjde k masakru kresťanského obyvateľstva. Radní v snahe zabrániť katastrofe donútili nešťastného Heleninho otca, aby dievčinu vydal. A tak sa Helena, obetovaná podobne ako náš Spasiteľ za život mnohých, znovu ocitla v pašovom dome. A opäť sa jej bezbožný Turek nemohol ani dotknúť.

Paša bol ale natoľko zaslepený svojou nečistou vášňou, že sa rozhodol nechať dievčinu radšej popraviť, než aby ju prepustil na slobodu. Helenino odhodlanie uchrániť si svoju čistotu nezlomilo ani väzenie a mučenie. Neskôr vyšlo najavo, že svätej mučenici zatĺkli krutí kati do hlavy dva klince, z ktorých jeden je v jej lebke dodnes zachovaný, a nakoniec ju sťali. Telo svätej novomučenice bolo v mechu hodené do mora, ale nepotopilo sa. Spočinula na ňom tajomná nebeská žiara, ktorá mučiteľov vydesila.

Sväté ostatky nakoniec klesli ku dnu v miestach, kde bola hlboká voda. O niekoľko dní neskôr boli ostatky svätej Heleny nájdene kapitánom jednej gréckej lode, ktorý sa rozhodol poslať ich pre väčšiu bezpečnosť s inou loďou do Ruska, ale jej hlavu v tajnosti uložil v chráme Matky Božej v Sinope. Tam sa na príhovory svätej novomučenice dialo mnoho znamení a uzdravení. Uzdravovali sa tí, ktorí trpeli bolesťami hlavy. Ostatky novomučenice Heleny zo Sinope sa nachádzajú aj v našej eparchii uložené v 17. antiminsoch a tiež v Košickej katedrále vo svätom oltári. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |