Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Novomučeník Juraj z Janiny

17. január 
53573.p.jpg
Svätý slávny novomučeník Juraj sa narodil v roku 1808 v malej dedinke v Grécku v rodine chudobných roľníkov. Kvôli chudobe nenavštevoval školu, takže sa nikdy nenaučil čítať a písať. V pomerne útlom veku osirel. Neskôr odchádza do mesta Janina a tam vstupuje do služieb miestneho albánsko-tureckého dôstojníka, u ktorého pracoval osem rokov. Potom sa Juraj oženil s kresťankou, ktorá sa volala Eleni (Helena) a vstúpil do služieb osmanského dôstojníka v inom meste.

Začiatkom roku 1838 sa zase ocitol v Janine, kde sa zúčastnil krstín svojho syna Jana. Tam si ho povšimli jeho starí nepriatelia, ktorí ho kedysi krivo obvinili z toho, že prijal islam a vzápätí ho odvrhol a stal sa opäť kresťanom. Takže bol znovu obvinený z apostasie (odpadnutí od islamu) a nehľadiac na predchádzajúci oslobodzujúci rozsudok bol zatknutý, uväznený a kruto mučený v snahe prinútiť ho k prijatiu islamu. Juraj však zostával neoblomný v svojej vernosti Christu a tak bol nakoniec 17. januára 1838 obesený.

Jeho sväté ostatky zostali tri dni na šibenici; kresťania i moslimovia pred nimi v noci videli tajomný svetelný lúč (zjavne nestvorené svetlo Božej milosti), ktorý mizol, keď sa ho pokúšali dotknúť. Po troch dňoch sa podarilo janinskému metropolitovi Joachimovi mučeníkove sväté ostatky vykúpiť a slávnostne pochovať blízko katedrály. Na mučeníkove príhovory skoro začalo dochádzať k mnohým uzdraveniam medzi kresťanmi i moslimami. Na základe slávnostného rozhodnutia posvätnej synody bol mučeník Juraj už rok a pol po svojej smrti oficiálne zaradený medzi svätých. Čiastočky svätcových ostatkov sa nachádzajú i v michalovsko-košickej eparchii v kélii vladyky Juraja.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |