Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobná Paraskeva Srbská

14. október 
Sveta_Petca_Parasceva__5_.jpg

Narodila sa v zbožnej bulharskej rodine, ktorá žila v XI. storočí v obci Epivat. Jedného dňa, keď na liturgii počula slova „Vtedy riekol Isus učeníkom: Kto chce prísť za mnou, nech zaprie seba samého“ (Mt.16,24) pocítila ako keby jej srdce zasiahol šíp. Od vtedy začala Paraskeva rozdávať svoje oblečenie chudobným, za čo bola odsudzovaná blízkymi. Po smrti svojich rodičov prijala mníšstvo a odišla do údolia Jordánu. Dožila sa vysokého veku. Za dva roky do svojej smrti sa jej zjavil anjel a nariadil jej vrátiť sa do rodnej vlasti, kde aj zomiera. Jej sväté, neporušené ostatky sa nachádzajú v katedrálnom chráme v Jassach. Udialo sa pri nich množstvo zázračných uzdravení.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |