Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobnomučenik Andrej Krétsky

17. október 
10049800786_f394e98f83_k.jpg

Žil za čias panovania imperátora Konštantína (741-775), ktorý silno bojoval proti ikonám. Tento ikonoborec vydal rozkaz, aby kresťania zničili všetky ikony v chrámoch aj vo svojich obydliach. Tí, ktorí sa postavili proti tomuto príkazu, pretože sa držali tradície svätých otcov, boli uväznení.

Keď sa o tom dozvedel svätý Andrej, prišiel do Konštantínopolu a v chráme svätého mučeníka Mamanta obvinil imperátora z prenasledovania pravej viery. Na obranu cisár povedal, že je hlúpe uctievať drevo a farby. Svätý Andrej mu odvetil, že kto trpí za sväté ikony, trpí za Christa a ten kto zneucťuje ikony, zneucťuje samotného Christa. Rozzúrený ikonoborec rozkázal nemilostivo mučiť svätého Andreja. Na ceste do mučiarne však svätý Andrej zomiera. O sto rokov neskôr mu prepodobný Jozef piesňopisec napísal kanón. K svätému Andrejovi sa modlíme za ľudí posadnutých zlým duchom.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |