Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Ambróz Optinský

10. október 
artlib_gallery_297097_o.jpg

Alexander Hrenko, budúci otec Ambróz, sa narodil v roku 1812. V poslednom ročníku Duchovnej Seminárie veľmi ochorel a vtedy si dal sľub, že keď vyzdravie, dá sa postrihnuť na monacha (mnícha). Boh vypočul jeho modlitby a Alexander vyzdravel. Po nejakom čase a požehnaní podvižníka Ilariona odchádza v Optinu. Tam bol onedlho postrihnuty na monacha a prijal meno Ambróz v česť svätého Ambróza Mediolánskeho (ktorého mošči sa nachádzajú aj v Košickej katedrále). Bol rukopoležený v jerodiakona a neskôr v jeromonacha.

Po svojom rukopoložení otec Ambróz opäť ochorel. Jeho choroba bola natoľko vážna, že navždy naštrbila zdravie otca Ambróza a skoro ho pripútala k posteli. Pre svoj zdravotný stav už nikdy nemohol sám odslúžiť liturgiu ani sa zúčastniť dlhých bohoslužení. Choroba však nezlomila jeho duchovný stav, ba naopak posilnila. Božou milosťou získal dar prozreteľnosti a prijímal všetkých, ktorí potrebovali duchovnú radu. Dokonca aj známi spisovatelia ako Dostojevskij či Tolstoj prichádzali za ním. Starec Ambróz zosnul v roku 1891. Na jeho hrobe sú vyryté slova, ktoré vyjadrujú zmysel jeho života: „slabým bol som slabý, aby som slabých získal; všetkým bol som všetko, aby som aspoň niektorých priviedol ku spaseniu. (1Kor.9,22)

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |