Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Daniel Stĺpnik

11. december 
____________________________________..jpg
Narodil sa v Mezopotámii. Jeho mama bola dlho neplodnou, a preto dala Hospodinovi sľub, že ak sa jej narodí dieťa zasvätí ho Bohu. Jej modlitba bola vypočutá. Narodil sa jej syn a do svojich 5 rokov nemal žiadne meno, pretože si rodičia priali, aby svoje meno získal od Boha. Priviedli ho preto do najbližšieho monastiera a obrátili sa na igumena, ktorý vzal bohoslužobnú knihu, otvoril ju a prečítal z nej slova proroka Daniela. Takto získal chlapec meno.

Od svojich 12 rokov žil Daniel v monastieri a bol postrihnutý na monacha. Raz spolu s igumenom navštívil svätého Simeona Stĺpnika, ktorý mu predurčil, že aj on ponesie tento údel. Po istom čase mal svätý Daniel videnie, v ktorom mu Boh ukázal miesto, kde bude žiť. Vybral sa teda tam aj s dvoma učeníkmi, ktorí mu pomohli postaviť vysoký stĺp. Na ňom prežil prepodobný Daniel Stĺpnik 33 rokov.

Prichádzalo k nemu mnoho nešťastných a chorých ľudí a všetci získali pomoc a uzdravenie. Svätý Daniel získal od Boha dar prozorlivosti a predpovedal napríklad veľký požiar v Konštantínopole. Svojim slovom priviedol mnohých veriacich na cestu spasenia. Vo veku 80 rokov odišiel k Hospodinovi. 


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |