Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Dávid Solúnsky

26. jún 
ikona-david-solunskij_1.jpg
Prepodobný Dávid Solúnsky sa narodil vo východnej krajine a ako svetlo nosiaca hviezda ožiaril celý svet. Od mladosti sa cvičil v zdržanlivosti a mnohí ho považovali za anjela v tele. Usadil sa neďaleko Solúna a asi tri versty (stará ruská dĺžková miera, o málo väčšia ako 1 km) od mesta si postavil stan pod mandľovým stromom.

Tu potešoval mnohých, ktorí k nemu prichádzali prosiť o radu a pomoc. Jeho myseľ bola vždy nasmerovaná k božským výšinám a Boh ho obdaroval darom konania zázrakov. Tak sa prepodobný Dávid stal skvejúcim sa stĺpom Cirkvi, ktorý osvecuje všetkých úžasnými znameniami. Mužne znášal horúčavy i zimu. Stal sa akoby bezvášnivým. Pretože v sebe uhasil oheň telesných želaní, nemohol ho spáliť ani stvorený oheň (vecný). Raz sa stalo, že vzal do rúk žeravý uhlík, položil naň tymian a začal ním okiadzať cisára. Žeravý uhlík však nijako nepoškodil jeho ruky. Keď to uzrel kráľ, hlboko sa uklonil pred svätým Božím služobníkom.

Celkovo prepodobný Dávid učil mnohých ľudí. Tí s nádejou hľadeli na Dávida a oslavovali Hospodina divného vo svojich svätých. Po dlhom a slávnom (kvôli zázrakom, ktoré cez neho vykonal Hospodin) živote svätý Dávid v pokoji odišiel k Bohu, k Tomu, ktorého si obľúbil už od svojej mladosti. Prepodobný Dávid zosnul okolo roku 540 za panovania Justiniána a Teodory.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |