Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Ilarion Veľký

21. október 
1021hilariongreat.jpg
Narodil sa v roku 291 v palestínskej obci Tavafa. Neskôr odchádza študovať vedy do Alexandrie, kde stretáva kresťanov a prijíma svätú tajinu Krstu. Keď sa dopočul o prepodobnom Antonovi Veľkom (pamiatka 17.jnuára), odišiel k nemu, aby sa naučil „páčiť sa Bohu“. Onedlho sa Ilarion vrátil naspäť do svojej vlasti. Jeho rodičia už zomreli, a tak rozdal všetok svoj majetok rodine a chudobným. Sám odišiel do pustatiny.

Prepodobný tvrdo bojoval s nečistými myšlienkami, nad ktorými víťazil ťažkou prácou, pôstom a úprimnou modlitbou. Diabol ho zastrašoval prízrakmi a duchmi. V čase modlitby počul svätý Ilarion plač detí, náreky žien, rev levov a iných zvierat. Prepodobný vedel, že tieto hrôzy privoláva diabol, aby ho vyhnal z pustatiny, preto sa snažil poraziť strach úprimnou modlitbou. Raz prepadli prepodobného Ilariona zlodeji a on silou svojho slova ich presvedčil, aby zanechali svoj hriešny život.

Čoskoro sa o svätom Ilarione dozvedela celá Palestína. Hospodin daroval prepodobnému moc vyháňať zlých duchov. Mnohých chorých vyliečil duchovne aj telesne. Nikdy od nikoho nebral peniaze ale hovoril, že blahodať Božia nie je na predaj. S požehnaním svätého Ilariona sa začali stávať monastiere po celej Palestíne, pričom monachom dával príklad svojim asketickým spôsobom života. Za sedem rokov do jeho smrti († 371-372) odišiel prepodobný na Cyprus, kde sa usídlil v pustom mieste, kým ho Boh nepovolal k sebe.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |