Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Ivan Český

24. jún 

image_14_06_15_11_22_1.jpeg

Svätý Ivan (Ján) Český pochádzal z chorvátskych Slovanov, z kráľovského rodu. Na slovanskej Morave sa vtedy šírila kresťanská viera pôsobením svätých bratov Cyrila a Metoda. Vydal sa tak cez Uhorsko, Moravu, až napokon dorazil do českej zeme, kde sa usídlil okolo roku 864. Žil v jaskyni blízko prameňa, živil sa lesnými plodmi a mliekom lane, ktorú mu poslal Boh. Prežil tam štyridsaťdva rokov a po celé tie roky ho nezazrel žiaden človek.

Jedna z legiend hovorí, že svätý Ivan bol na začiatku svojho pustovníckeho života mnohokrát pokúšaný od nepriateľa našej Spásy, ktorému sa nepáčil svätý a zbožný život tohto veľkého pustovníka. Diabol ho nedokázal zviesť k žiadnemu hriechu, a tak sa ho snažil aspoň vyhnať z miest, ktoré svätec posvätil svojimi modlitbami. Keď sa už Ivan rozhodol odísť zo svojej samoty a opustiť svoju jaskyňu, zjavil sa mu svätý Ján Krstiteľ a daroval mu svätý kríž, pomocou ktorého svätý Ivan nakoniec nad démonmi zvíťazil. 

Ku koncu svojho života sa svätý Ivan stretol s kniežaťom Borivojom, ktorý pri love zasiahol šípom jeho laň a tá ho doviedla k jaskyni, kde zahynula. Knieža pozval svätého pustovníka k sebe na hrad Tetin.

Borivoj a Ľudmila pokloniac sa mu, uviedli ho na svoj hrad, kde mu ponúkali rôzne pokrmy. On však odmietol a po krátkom čase, keď požehnal obidvom, vrátil sa do svojho príbytku. Pred tým ešte požiadal kňaza Pavla (duchovného Borivoja a Ľudmily), aby na tretí deň prišiel k nemu a odslúžil v jeho jaskyni svätú liturgiu. 

Keď kňaz odslúžil svätú liturgiu, Ivan sa Božím Telom a Krvou posilnil, vrúcne sa pomodlil Bohu a na tretí deň odišiel do večného života. Tu, na tomto mieste, v tejto skale je pochovaný. Uctievanie skromného pustovníka sa rýchlo šírilo a už od samého začiatku ho ľudia nazývali svätým, hoci kanonizovaný (vyhlásený za svätého) nebol. V roku 1003 bola jaskyňa svätého Ivana a kaplnky pri nej (ktoré boli postavené po jeho smrti: jedna na počesť Presvätej Bohorodičky, druhá svätého Kríža a tretia svätého Jána Krstiteľa) a priľahlé pozemky darované kniežaťom Oldrichom benediktínskemu kláštoru. Jeho následníci postavili v roku 1033 chrám zasvätený ,,svätému Ivanovi v jaskyni“ (dnešný svätý Ivan pod Skalou). V roku 1589 boli nájdené ostatky svätého, ku ktorým prichádzalo mnoho pútnikov.


Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |