Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Ján Damaský

04. december 
1204AJohndamascus.jpg
Pochádzal z Damasku. V roku 725  sa stal kňazom a spolupracovníkom patriarchu Jána V. Jeruzalemského v zápasoch s obrazoborcami. Neskôr sa uchýlil do monastierskej samoty v Lavre svätého Sávu pri Jeruzaleme spolu so svojim adoptovaným bratom Kozmom. Tam teologicky vyrástol a duchovne dozrel. V Sávovskom monastieri pravdepodobne zomrel okolo roku 749.

Jeho biografia bola zostavená až v 10.storočí a obsahuje veľa legendárneho, napríklad o tom, že mu usekli ruku za maľovanie svätých ikon a bol zázračne uzdravený Matkou Božou. Prvým známym dielom svätého Jána Damaského je Zbierka troch slávnych apológií, v ktorých sa s veľkým dialektickým umením, teologickou silou a hĺbkou dokazuje, že ikony je možné a potrebné uctievať.

Najvýznamnejšie dielo Jána Damaského má názov Prameň poznania. Ján Damaský vybral citáty z otcov a spracoval dogmatické učenie v systematickom poriadku tak vydarene, že sa toto dielo nielen na východe, ale i na západe stalo na dlhé storočia základnou príručkou bohoslovia.  Pre našu Cirkev je svätý Ján Damaský významný ešte v oblasti liturgickej. Napísal hymny na veľké sviatky liturgického roku, slávne kánony, ktoré sú v liturgickej knihe pravoslávnej Cirkvi a Oktoichu (Osmohlasníku). Usporiadal systém hlasov, čiže nápevov Gréckej cirkvi do systému ôsmych hlasov, čo platí dosiaľ i v slovanských cirkvách. Svätý Ján je svedkom a tvorivým pokračovateľom živej, teologickej tradície pravoslávia. Preto dodnes je jeho dielo Syntéza patristického myslenia prameňom poznania božích tajomstiev, zjavených Cirkvi.

Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |