Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Ján Lestvičnik

30. marec 
HeavenlyLadder.jpg4.nedeľa Veľkého pôstu

Dátum a miesto narodenia tohto svätca nie sú nám známe. Ako 16-ročný vybral si za otca a učiteľa starca Martýria, ktorý žil v Sinajskom monastieri. Po štvorročnom spolužití tento starec vykonal nad ním obrad "postrihu" do mníšskeho stavu. Mladý mních Ján sa tak podvolil tomuto starcovi, že sa úplne zriekol vlastnej vôle. Jeho dokonalá poslušnosť mu bola veľkou školou, lebo pred ostatnými mníchmi sa choval pokorne a nikomu nedal pocítiť, žeby bol v niečom prednejší od nich. Takto prežil so svojím abbom (starcom Martýriom) 19 rokov.

Po smrti starca si svätý Ján vybral tiché miesto, ktoré sa nazývalo Tola, kde prežil 40 rokov. Každú sobotu prichádzal do monastiera, aby načúval rečiam múdrych starcov, a aby sa mohol v nedeľu zúčastniť svätej liturgie a svätého prijímania. Stávalo sa, že aj jemu udelili slovo, ktoré malo prevahu vo výrečnosti i poučení nad ostatnými. Svätý Ján sa dal nahovoriť a prijal igumenstvo a takto bol pre svojich podriadených mníchov otcom i učiteľom nielen podľa slov, ale zvlášť ich poúčal príkladným životom. Jedol síce všetko, čo sa podávalo, ale veľmi striedmo. Hovoril iba to, čo slúžilo k duchovnému prospechu. Boh mu dal činiť zázraky.

Ctihodný Ján zastával post igumena iba štyri roky a znovu sa vrátil do predošlej samoty. Na prosbu Raifského igumena Ján prispel veľmi hodnotným skvostom do svätootcovskej literatúry svojou tzv. Lestvicou - knihou, ktorá obsahuje 30 veľmi poučných "Slov" znázorňujúcich 30 stupňov k dokonalosti duchovnej. K nim pridal aj "Slovo k pastierovi", v ktorom poúča duchovných o ich povinnostiach voči Bohu a Jeho Cirkvi. Jeho pomenovanie „Lestvičnik“ sa odvodzuje od knihy Lestvica (rebrík). Svätý Ján zosnul v roku 563.
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |