Pravoslávna cirkevná obec v Košiciach

Prepodobný Ján Rýlsky

18. august 
p1920crdjlud298qpm3lksce33.jpgPrenesenie ostatkov prepodobného Jána Rylského
19.október


Sväté ostatky prepodobného Jána Rylského boli prenesené v roku 1238 z mesta Sofia do vtedajšieho hlavného mesta Bulharska- Tyrnov. Prepodobný Ján Rylský sa narodil v Bulharskej dedine Skrin v roku 876. Už ako malý chlapec stratil rodičov a odchádza do sveta. Svätý Ján prijíma mníšstvo, avšak nie je známe kedy a kde.

Šesťdesiat rokov prežil v strohom pôste a modlitbe. Živil sa iba voľne rastúcimi rastlinami. Najprv žil v opustenej jaskyni a potom odišiel do Rylskej pustatiny, kde sa usídlil v dutine stromu. Keď sa o ňom ľudia dozvedeli, mnoho z nich prichádzalo k nemu a on ich modlitbou uzdravoval a vyháňal z nich zlých duchov. Bál sa však toho, že ho začnú oslavovať, a preto opúšťa svoju milovanú dutinu stromu a uteká na vysokú a ťažko dostupnú skalu, kde prežil sedem rokov pod holým nebom.

Chýry o veľkom  pustovníkovi sa ale šírili veľmi rýchlo. Onedlho k nemu začali chodiť mnísi, ktorých svätý Ján prijíma. Spoločne vybudovali monastier s chrámom v jaskyni, kde kedysi žil prepodobný Ján. Zomiera vo veku 70-tich rokov. Jeho sväté ostatky sa nachádzajú v Rylskom monastieri v meste Tyrnov. Prepodobný Ján Rylský pomáha všetkým veriacim, ktorí sa k nemu obracajú s modlitbou. 
Späť
oficiálna webstránka Pravoslavnej cirkevnej obce v Košiciach  |